Седмично разпределение по часове на Национална телевизия ,,Романи Як

 

ПРОГРАМА

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК

5:30 часа – модерен блок

7:30 часа – образование

8:30 часа – трудова заетост

9:30 часа – здравеопазване

10:30 часа – Час по ромски

11:00 часа – жилищна политика

12:00 часа – върховенство на закона

13:00 часа – обедни новини

13:30 часа – културен календар за деня АФИШ

14:00 часа – бит традиции култура история

15:00 часа – час по ромски

15:30 часа – спорт

16:30 часа – новини

17:00 часа –зрителят има думата

18:00 часа – ромската жена

19:00 часа  – обзорно политическо предаване

20:30 часа  – новини от ромските махали

21:30 часа – културно музикално предаване /поздравителен концерт/

00:00 часа   – повторение на предавания

Образование

Здравеопазване

Жилищна политика

Трудова заетост

Върховенство на закона

30 минути от началото на културно музикалното предаване  /поздравителен концерт/

 

ПРОГРАМА

ЗА СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

5:30 часа – модерен блок

7:30 часа – върховенство на закона

8:30 часа – ромската жена

9:30 часа – културен календар АФИШ

10:00 часа – зрителят има думата

11:00 часа – религия

12:00 часа – спорт

12:30 часа – час по ромски

13:00 часа – жилищна политика

14:00 часа – новини

14:30 часа – моята сватба

14:40 часа – бит, традиции, занаяти, култура, история

15:00 часа – образование

16:00 часа – трудова заетост

17:00 часа – занаяти изкуство

18:00 часа – част по ромски

18:30 часа – здравеопазване

19:30 часа  – обзорно политическо предаване

20:30 часа  – новини от ромските махали

21:30 часа – моята сватба

21:45 часа – културно музикално предаване /поздравителен концерт/

00:00 часа   – повторение на предавания

Образование

Здравеопазване

Жилищна политика

Трудова заетост

Върховенство на закона

30 минути от началото на културно музикалното предаване  /поздравителен концерт/